VALPLAST 

STOP PALICA SVJETLEA-JEDNOSTRANA

• Izraena od visokokvalitetne plastine mase polyamida bijele boje veoma otporne na lom (elastina),otporne na starenje kao i promjenu boje, otporne na atmosferilije, samogasive, otporne na bakterije te stoga ne podrava razvoj gljivica u doticaju sa ljudskom koom. Ukupna duljina stop palice 450 mm. Ukupna teina palice 310 grama. Rukohvat duljine 250 mm, promjera 35 mm, sa uzdunim utorima radi boljeg prihvata te vezicom na donjem dijelu ruke radi mogueg noenja oko zgloba ruke. Isti je ujedno i nosa za baterijske uloke R 14 (3 komada) te na sebi ima i prekida za paljenje i gaenje svjetla te po potrebi i utinicu za punja, ako se koriste akumulatorski uloci.

• Kao izvor svjetlosti moe se koristiti aruljica 3,5V 200 mA u grlu E10 ili novi el. sklop sa12 komada SMD led dioda tree generacije koje imaju manji utroak energije i time produavaju trajanje baterija za oko pet puta uz daleko uoljiviji svjetlosni sklop.

• Promjer natpisnog dijela je 200 mm, debljine 5 mm. Na jednoj strani se nalazi naljepnica od samoljepljive EG reflektirajue folije garantirane trajnosti 7 godina sa crvenim vanjskim prstenom promjera O 185/130 mm, unutar kojeg je na utoj EG reflektirajuoj foliji odtampan natpis STOP/POLICIJA u crnoj boji. Na drugoj strani se nalazi svjetiljka promjera 100 mm sa crvenim filterom ukupne visine 40 mm, oko koje je naljepljena EG reflektirajua naljepnica O 185/130 mm sa natpisom STOP POLICIJA u crnoj boji.

• Ugraena UV ledica uz prekida na samoj palici koja slui za razotkrivanje krivotvorina.

ukupna duljina 450 mm (rukohvat 250 mm)

promjer 200 mm, debljine 5 mm

teina palice 310 grama

jednostrano osvjetljenje

LED III. generacije

sustav za punjenje baterija (opcija)

otporna na vanjske uvjete

STOP PALICA SVJETLEA-DVOSTRANA

• Istih dimenzija, kvalitete izrade i karakteristika kao i jednostrana, osim to su svjetiljke (crveno/crveno ili crveno/zeleno) i njihovi prekidai obostrano montirani .Ukupna teina proizvoda 410 grama

teina proizvoda 410 grama

jednostrano osvjetljenje

sustav za punjenje baterija

otporna na vanjske uvjete

STOP PALICA ZA DNEVNU UPOTREBU - VELIKA

• Izraene od kvalitetne plastine mase polyamida bijele boje ukupne duljine 450 mm, promjera natpisnog dijela 200 mm na kojem se lijepe naljepnice od EG reflektirajue folije O 185 mm tiskane prema traenju. Rukohvat duljine 250 mm sa uzdunim utorima radi boljeg prihvata te vezicom radi lakeg noenja oko zgloba ruke.Ukupna teina 205 grama.

velika

rukohvat duljine 250 mm

promjer natpisnog dijela 200 mm

otporna na vanjske uvjete

STOP PALICA ZA DNEVNU UPOTREBU - MALA

• Izraene od kvalitetne plastine mase polyamida bijele boje ukupne duljine 300 mm, promjera natpisnog dijela 130 mm na kojem se lijepe naljepnice prema traenju od EG reflektirajue folije O 120 mm , te rukohvata promjera 20 mm sa uzdunim utorima radi boljeg prihvata, na kojem se prema zahtjevu moe ugraditi vezica radi lakeg noenja oko zgloba ruke. Ukupna teina 90 grama.

mala STOP ploica
duljina 300 mm
promjer 120 mm
reflektirajue EG folije
otporna na vanjske uvjete